Поканата е първият #елемент, който виждат Вашите гости! Поканата не е просто лист хартия, който дава информация какво и къде ще се случва. Тя загатва за тематиката, идеята на дадено събитие. Често гостите съчетават и съобразяват облеклото си спрямо цветовата гама, зададена при изработката на поканата. За детските[…]